Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 13 2017

othershe
0141 d0a7
Reposted fromipo ipo
othershe
Ciało pamięta przelotny dotyk, parę godzin bycia z kimś zostaje na lata. Zapach włosów, potu, wilgotności przepływa znikąd w środku dnia. W inżynierii nazywa się to pamięcią plastyczną materiału, w chemii pamięcią substratu. W życiu - tęsknotą.
Reposted fromparrtyzant parrtyzant
othershe
othershe
Dobrze mieć przy sobie MĘŻCZYZNĘ, który jest dla Ciebie jak przyjaciel i jednocześnie kocha Cię nad życie, wesprze i przytuli tak jak nikt inny nigdy.
Reposted fromthesmajl thesmajl viaeverybodyliess everybodyliess

July 08 2015

othershe
3109 fa9d
Reposted fromNSFWorld NSFWorld viasheeponajeep sheeponajeep
othershe
5941 63d2
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viasmutnazupa smutnazupa
To, co rodzice nazywają wychowaniem, nie przynosi żadnego efektu wychowawczego. Ich słowa wpadają dzieciom jednym uchem, a wypadają drugim. Wychowanie dzieci dokonuje się, jeśli można tak powiedzieć, między wierszami. Jak dzieci uczą się radzić sobie z konfliktami? No właśnie, obserwują, jak dorośli to robią. Nic nie pomogą napomnienia, że należy ze sobą rozmawiać grzecznie, skoro oni sami obrzucają się wyzwiskami. Dzieci nie robią tego, co im mówimy, one robią to, co my robimy.
— Jesper Juul
Reposted fromkonrad konrad viaeverybodyliess everybodyliess

July 06 2015

othershe
6410 7704
tylu nas...

July 05 2015

othershe
2126 e930 500
Reposted fromkjuik kjuik viaeverybodyliess everybodyliess
othershe
W końcu znajdujesz osobę z którą możesz wszystko. Z którą uwielbiasz wszystko, począwszy od robienia kanapek poprzez rozmawianie, skończywszy na uprawianiu miłości. Osobę przy której nawet najbardziej prymitywna czynność jak spacer w deszczu potrafi być czymś niezwykłym, czymś niecodziennym. Każdy z nas czeka na osobę, dzięki której poranne wstawanie z łóżka będzie miało sens. Kiedy już ją znajdziemy, nie pozwólmy sobie jej odebrać. Szarpmy się z losem, walczymy z przeznaczeniem, ale nie pozwólmy pozbawić się szczęścia.
Reposted fromyveee yveee viaeverybodyliess everybodyliess
othershe
9007 73ea
othershe
8319 0c60 500
Reposted fromblackrose blackrose viarudaizia rudaizia
othershe
othershe
Kobiety lubią jasne sytuacje.
Jeżeli nie powiesz jej, że ją kochasz , zrobi to ktoś inny.
— Johnny Depp
Reposted frompieprzycto pieprzycto viawhoisthere whoisthere
othershe
Każdy ma w życiu taką osobę, której wybacza wszystko.
— Dokładnie tak.
Reposted frominconsistency inconsistency viawhoisthere whoisthere
othershe
2304 246d
przepis

June 22 2015

othershe
1691 c7e4 500
Reposted fromktosiowa ktosiowa
othershe
1720 0cac
Reposted fromktosiowa ktosiowa
othershe
1722 cc0a
Reposted fromktosiowa ktosiowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl